കുരിശു പളളിയില്‍ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് മടങ്ങി സുരേഷ് ഗോപി

കുരിശു പളളിയില്‍ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി. ലേലം എന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കഥാപാത്രമായ ആനക്കാട്ടില്‍ ചാക്കോച്ചി ‘എന്റെ കുരിശുപളളി മാതാവേ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്.

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ കാവലിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് മടങ്ങവെയാണ് ഇതേ പള്ളിയില്‍ വന്ന് താരം തിരി കത്തിച്ചത്. കാവലിന്റെ ചിത്രീകരണം കുമളിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങവെയാണ്‌ സുരേഷ് ഗോപി പാലായില്‍ വന്നത്. കുരിശ് പള്ളിയില്‍ തിരി കത്തിച്ച താരം ശേഷം കീഴ്താടൂര്‍ യൂദാസ്ലീഹാ പള്ളിയിലുമെത്തി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച ശേഷം മടങ്ങി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!