തങ്കക്കൊലുസിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സാന്ദ്ര തോമസ്

സാന്ദ്ര തോമസ് എല്ലായിപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ താരം പങ്കുവെക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് . ഇപ്പോൾ പുതുതായി പങ്കുവക്കുകയുണ്ടായ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോയാണ് ആരാധകര്‍ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സാന്ദ്ര തോമസ് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി വളരുന്ന കുട്ടികളാണ് സാന്ദ്ര തോമസിന്റെത്.

ഉമ്മിണിത്തങ്കയും ഉമ്മുക്കുലുസുവെന്നാണ് കുട്ടികളെ സാന്ദ്ര തോമസ് വിളിക്കാറുള്ളത്. താൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ അവർ വളരുകയാണ് എന്ന് ഒരിക്കല്‍ സാന്ദ്ര തോമസ് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത്, സ്വതന്ത്രമായി, വികൃതിയായി, കളിച്ച് അവരുടെ ചെറിയ കൈകൾ മാജിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഏറ്റവും ഇഷ്‍ടപ്പെടുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സാന്ദ്ര ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!