ആള്‍ദൈവങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടി നയന്‍താരയുടെ “മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍”

ആള്‍ദൈവങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തുറന്നുകാട്ടുന്ന സിനിമയാണ് നയന്‍താര മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തുന്ന മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാല്‍ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള പ്രമേയം സുരക്ഷിതമായ ഇടത്ത് മാറിനിന്ന്, ഒത്തുതീര്‍പ്പുകളിലൂടെയാണ് സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ആള്‍ദൈവങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍ എന്ന ദേവിയാണ്. ഹാസ്യത്തിന്‍റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങളെ വിമര്‍ശന വിധേയമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും സിനിമ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!