സമന്തയുടെ മാലിദ്വീപ് അവധിക്കാല ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ ആകുന്നു

ഏറ്റവും പുതിയ മാലിദ്വീപിന്റെ അവധിക്കാല ഫോട്ടോയിൽ വെളുത്ത ബിക്കിനിയിൽ ആണ് സാമന്ത എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യയ്‌ക്കൊപ്പം സമന്ത ഇപ്പോൾ മാലിദ്വീപിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുകയാണ്.

അവരുടെ ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യ ക്ലിക്കുചെയ്ത ഫോട്ടോ അതിമനോഹരമായി കാണപ്പെട്ടു. നാഗ ചൈതന്യയും സാമന്തയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ദ്വീപിൽ സമയം ആസ്വദിക്കുന്നു. ബിക്കിനിയിൽ എത്തിയ സാമന്തയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വൈറൽ ആയി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!