സ്‌കാം 1992 2020 ലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ വെബ് ഷോയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു

സ്‌കാം 1992: 2020 ലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ വെബ് സീരീസായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഹർഷദ് മേത്തയുടെ സ്റ്റോറയാണ് ഈ സീരിസ് പറയുന്നത്. ഐഎംഡിബി ആണ് പട്ടിക ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടു. “പഞ്ചായത്ത്”, “സ്പെഷ്യൽ ഒപ്സ്”, “ബാൻഡിഷ് ബാൻഡിറ്റുകൾ”, “മിർസാപൂർ”, “അസൂർ”, “പാതാൾ ലോക്”, “ഉടാൻ “, “അഭയ്”, “ആര്യ” എന്നിവയാൻ ലിസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള സീരീസുകൾ.

സീരീസ് സ്കാം 1992 ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക അഴിമതിയുടെ കഥ വിവരിക്കുന്നു. ഡെബാഷിസ് ബസു, സുചേത ദലാൽ എന്നിവരുടെ “ദി സ്കാം: ഹു വോൺ, ഹു ലോസ്റ്റ്, ഹു ഗെറ്റ് എവേ” എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ത്രില്ലർ. ബിഗ് ബുൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അഴിമതിക്കാരനായ ബ്രോക്കറായ ഹർഷദ് മേത്തയുടെ വേഷത്തിലാണ് പ്രതിഭ ഗാന്ധിയാണ് എത്തിയത്.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!