ഇന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാട് ജന്മദിനം

ജീവിതഗന്ധിയായ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അന്തിക്കാട് ആണ് സ്വദേശം. മലയാളികളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും, ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധായകനാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട്. ജീവിതത്തിലെ പല വിഷമഘട്ടങ്ങളേയും നർമ്മത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, കൂടാതെ സത്യൻ അന്തിക്കാട് തന്റെ ഒരോ സിനിമയിലൂടെയും ഓരോ സന്ദേശവും മലയാളികൾക്കായി പകർന്നു നൽകുന്നു. ഇന്നസെന്റ് , കെപിഎസി ലളിത , ഒടുവിൽ ഉണ്ണിക്യഷ്ണൻ , മാമുക്കോയ , ശങ്കരാടി തുടങ്ങിയവർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലെ സ്ഥിരഠ അഭിനേതാക്കൾ ആയിരുന്നു.

1954 ജനുവരി 3-ന്‌ കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അന്തിക്കാട്‌ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. 1973-ൽ രേഖ സിനി ആർട്സിന്റെ സഹസംവിധായകനായി അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ എത്തി. ഒരു മികച്ച ഗാനരചയിതാവ്‌ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായത്‌. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ഗാനരചനയും നിർവഹിച്ചു പോരുന്നു. അമ്പതാമത്തെ ചിത്രം കഥ തുടരുന്നു ആയിരുന്നു.ഞാൻ പ്രകാശൻ ആണ് അവസാനമാ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!