വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം “റെഡ് റിവർ”

വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് “റെഡ് റിവർ”. ചിത്രത്തിൻറെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. അശോക് ആർ നാഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൻറെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് ആർ ആണ്. ചിത്രത്തിൻറെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ദൈവം തന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ “ആ ഒരു ദിവസം” സർവ്വശക്തൻ മറ്റൊരാളായിരുന്നു. എന്ന ടാഗ് ഓടെയാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!