ജിം ഫാഷനിൽ മലൈക അറോറ

മലൈക എപ്പോഴെല്ലാം ജിമ്മിൽ പോകുന്നുവോ, അത് ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ ഉടക്കിയിരിക്കും. ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആ പോക്കിലും മലൈക ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലെ ഫാഷനാണ് ക്യാമറകൾക്കു പ്രിയം.

Photos: Malaika Arora makes a fashion statement at the gym, steps out in  risqué attire

ബോളിവുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ അതിനാൽ തന്നെ മലൈകയെ വിടാതെ പിന്തുടരാറുണ്ട്. മലൈകയുടെ ഓരോ ജിം വസ്ത്രത്തെയും പരിചയപ്പെടാം.

Malaika Arora is Serving Major Fitness Goals in Latest Look - Masala.com

 

Malaika Arora Leaves Heads Turning in Nude-Coloured Gym Attire - Masala.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!