മഹേഷ് ബാബു പുതിയ ക്യാരവാൻ സ്വന്തമാക്കി

തെലുങ്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മഹേഷ് ബാബു തെലുങ്ക് ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലെ ജനപ്രിയവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമായ നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മഹേഷ് ബാബു, കുടുംബത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കാത്ത ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് മഹേഷ് ബാബു ഒരു പുതിയ ക്യാരവാൻ വാങ്ങി.

ഷൂട്ടിംഗിലെ ഇടവേളകളിൽ വിശ്രമിക്കാനും ഷോട്ടിന് തയ്യാറാകാനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളുള്ള ആഡബരവുമായ ഒരു ക്യാരാവാൻ മഹേഷ് ബാബു വാങ്ങി. സംക്രാന്തി 2022 ൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന സർക്കാരു വാരി പാറ്റയിൽ ആണ് മഹേഷ് ബാബു ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നത്.,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!