കെ.പി. ഉമ്മർ പുരസ്കാരം ഷാജിപട്ടിക്കരയ്ക്ക് നൽകി

കെ.പി. ഉമ്മർ പുരസ്കാരം ഷാജിപട്ടിക്കരയ്ക്ക് അബദുൾ സമദ് സമദാനി എം.പി. നൽകി. സംഗീത സംവിധായകൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ,നടൻ ജോയ് മാത്യു എന്നിവർ പരുപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഒരു സിനിമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും അല്ലാതെയും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിക്കാനും, ഒട്ടനവധി ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!