താരസംഘടനയായ ‘അമ്മ’യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി മാറ്റിവച്ചതായി അറിയിച്ചു

താരസംഘടനയായ ‘അമ്മ’യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി മാറ്റിവച്ചതായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു അറിയിച്ചു . ഏപ്രില്‍ 30ന് നടത്താനിരുന്ന ജനറല്‍ ബോഡിയാണ് മാറ്റിവച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷവും ജനറല്‍ ബോഡി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ജൂണ്‍മാസത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ ഞായറാഴ്ച യാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ജനറല്‍ ബോഡി കൂടുക. എന്നാൽ കോവിഡ് കാരണം ഇത്തവണയും കൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ‘അമ്മ’യിലെ പല അംഗങ്ങള്‍ക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാവരുടെയും ഒത്തുചേരലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നതിനാല്‍ ആണ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത് മാറ്റിവച്ചത്.

ഈ ഏപ്രിലില്‍ ജനറല്‍ബോഡി ചേരാന്‍ താരസംഘടന തീരുമാനിക്കുകയും ഏപ്രില്‍ 30 ന് കൊച്ചിയില്‍ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വീണ്ടും മാറ്റി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!