സത്യമേവ ജയത 2ൻറെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റിവച്ചു

ജോൺ എബ്രഹാം നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് സത്യമേവ ജയതേയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻറെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റി. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്താണ് റിലീസ് മാറ്റിയത്. 2018 ലെ സിനിമ സത്യമേവ ജയത കേവലം അഴിമതിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെങ്കിലും അതിന്റെ തുടർച്ച അനേകം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

സത്യമേവ ജയത 2 അനീതിക്കും അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനും എതിരായ പോരാട്ടത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്.
രാജ്യത്തുടനീളം കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ വർദ്ധനവ് കാരണം നിരവധി സിനിമകൾ റിലീസ് തീയതി അനിശ്ചിതമായി നീക്കി. അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ സൂര്യവംശി, റാണി മുഖർജി, സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ ബണ്ടി ഓർ ബാബ്ലി 2, റാണ ദഗ്ഗുബതിയുടെ ഹാത്തി മേരെ സാത്തി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!