വിശാലും പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കറും കാർത്തിക് തങ്കവേലിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിനായി ഒന്നിക്കുന്നു

ജനപ്രിയ നിർമ്മാതാവ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ കതിരേസൻ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇത് കാർത്തിക് തങ്കവേൽ സംവിധാനം ചെയ്യും. വിശാൽ, പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കർ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു വാണിജ്യ വിനോദം സിനിമ ആയിരിക്കും.

ഒരു പുതുമുഖം സംവിധാകനൊപ്പം ആണ് ഇപ്പോൾ വിശാൽ ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിലാണ്. ഇത് പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ കാർത്തിക്കിൻറെ ചിത്രത്തിൽ എത്തും. ഈ വർഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ചിത്രത്തിൻറെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും. ഈ പദ്ധതിയുടെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!