പവൻ കല്യാൺ കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി

കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആയ പവർസ്റ്റാർ പവൻ കല്യാൺ നെഗറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ജനസേന നടന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കി. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ്, നടൻ ഒരു ആർടി-പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി, അത് നെഗറ്റീവ് ആയി മാറി. നടൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ഉടൻ സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ പവൻ കല്യാൺ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!