അഹാനയേയും അനിയത്തിമാരെയും മാതൃദിനത്തിൽ ഇടുപ്പിലേറ്റി അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്ണ

മാതൃദിനമായ ഇന്ന് നിരവധി പെർസോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. പലരും അവരുടെ അമ്മമാരുടെ ചിത്രം പങ്കുവയ്‌ക്ക്‌ൿയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടിയത് അഹാനയേയും അനിയത്തിമാരെയും ഇടുപ്പിലേറ്റി നിൽക്കുന്ന അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്ണയുടെ ചിത്രമാണ്.

തൻറെ നാല് മക്കളെയും ഇടുപ്പിലേറ്റി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. നിരവധിപേരാണ് ഇവർക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്.ഇതിലും മികച്ചൊരു ചിത്രം ഈ മാതൃദിനത്തിൽ വേറെ കിട്ടില്ല എന്ന് കുറിച്ച സിന്ധു കൃഷ്ണ ഇനിയും കുറെയേറെ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാലുപേരെയും ഇതുപോലെ എടുത്തുകൊണ്ടു നടക്കുവാൻ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും കുറിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!