അമിതാഭ് ബച്ചൻ കോവിഡ് -19ന് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു

അമിതാഭ് ബച്ചന് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ അടുത്തിടെ ലഭിച്ചു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ താരം ഇക്കാര്യം പങ്കുവയ്ക്കുകയും വാക്‌സിനെടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം താരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ ഏപ്രിലിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആദ്യം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു.

അമിതാഭ് ബച്ചൻ നിലവിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര, ചേഹരെ എന്നിവയുടെ റിലീസുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അയൻ മുഖർജി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മസ്ത്രയിൽ ആലിയ ഭട്ട്, രൺബീർ കപൂർ, ഡിംപിൾ കപാഡിയ, നാഗാർജുന അക്കിനേനി എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!