വിക്രം തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു

സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനെ സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകിയ ശേഷം കോവിഡ് -19 നെതിരെ പോരാടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ചിയാൻ വിക്രം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ സംഭാവന നൽകി.

30 ലക്ഷം രൂപയാണ് താരം സംഭാവന ചെയ്തത്. സമീപകാലത്ത് സൗന്ദര്യ രജനീകാന്ത്, അജിത്ത്, സൂര്യ, കാർത്തി, ശിവകുമാർ, വെട്രി മാരൻ, എ ആർ മുരുകദോസ് തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!