പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കാജൽ അഗർവാൾ

കോവിഡ് -19 ബാധിത രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി ധനസമാഹരണത്തിൽ കാജൽ അഗർവാൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് താരം ആരാധകർക്കായി പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള അതിശയകരമായ ചില സൂര്യാസ്തമയ ചിത്രങ്ങൾ ആണ് താരം പങ്കുവച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!