സൂര്യ 39 ന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും

സംവിധായകൻ ടി ജെ ജ്ഞാനവേലിനൊപ്പമാണ് സൂര്യയുടെ പുതിയ ചിത്രം. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. ഒരു ഗോത്രവർഗ സംഘത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ഒരു അഭിഭാഷകൻ പോരാടുന്ന ചിത്രമാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

കരണനിലൂടെ തിളങ്ങിയ രജീഷ വിജയൻ ഈ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ട്.ഒരു യഥാർത്ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഈ ചിത്രം താരത്തിനും സവിശേഷമായ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പിന്നീട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!