ഫ്രണ്ട്സ് റീയൂണിയൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്ട്രീമിങ്ങിനായി എത്തി

സിറ്റ്കോം എന്ന വിശേഷണമുള്ള ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രീതിയാർജിച്ച ‘ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ’ പുതിയ സിനിമ ഫ്രണ്ട്സ് റീയൂണിയൻ ഇന്ന് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ എത്തി. എച്ച്ബിഓ മാക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഈ പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ട്രീമിങ്ങിന് എത്തിച്ചത് സീ5 ആണ്.

ഡേവിഡ് ബെക്കാം, ജസ്റ്റിൻ ബീബർ, ബിടിഎസ്, ജെയിംസ് കോർഡൻ, സിൻഡി ക്രോഫോർഡ്, ലേഡി ഗാഗ, മിൻഡി കേലിങ്, റീസ് വിതർസ്പൂൺ, മലാല യൂസുഫ്സായ് തുടങ്ങിയവാരാണ് ഫ്രണ്ട്സ് റീയൂണിയൻ എപ്പിസോഡിൽ ഗസ്റ്റ് റോളുകളിൽ എത്തുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!