ടൊവിനൊ തോമസ്‌ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫെഫ്കയുടെ കോവിഡ് സ്വാന്തന പദ്ധതിയിലേക്ക് നൽകി

ടൊവിനൊ തോമസ്‌ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചലച്ചിത്ര തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ഫെഫ്കയുടെ കോവിഡ് സ്വാന്തന പദ്ധതിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി. ഫെഫ്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫെഫ്കയ്ക്ക് കീഴിലെ 19 യൂണിയനുകളിൽ അംഗങ്ങളായ മലയാള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി വലിയ സഹായ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അംഗങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം , കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സൗകര്യം , ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് ധന സഹായം , കോവിഡ് മെഡിക്കൽ കിറ്റ് , അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ സൗജന്യ വിതരണം എന്നിവയാണ് ഫെഫ്ക ഒരുക്കുന്നത്. ടൊവിനൊ തോമസിന് ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നന്ദി അറിയിച്ചു .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!