മരട് 357 ന്റെ പേര് മാറ്റാൻ കോടതി വിധി :പുതിയ പേര് ‘വിധി’

കണ്ണൻ താമരക്കുളം സംവിധാനം ചെയുന്ന മരട് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഹൈക്കോടതി ,വിധി:ദി വേർഡിക്ട് എന്നാവും പുതിയ പേര് ,മാർച്ച് പത്തൊൻപത്തിനു റിലീസ് ചെയേണ്ടിയിരുന്ന പടം മുൻപ് മുൻസിഫ് കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!