‘പന്ത്രണ്ട് ‘ ആരംഭിച്ചു

വിനായകൻ , ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ലിയാ തദേവൂസ് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയുന്ന പന്ത്രണ്ട് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പള്ളിപ്പുറത് ആരംഭിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!