വീണ്ടും വിവാഹിതനായി പ്രകാശ് രാജ്

പതിനൊന്നാം വിവാഹവാര്ഷികദിനത്തിൽ ഭാര്യക്ക് വീണ്ടും മാല ചാർത്തി നടൻ പ്രകാശ് രാജ് . മകന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് താൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായതിന് നടൻ പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!