ചിത്രം ‘എ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് പാർട്ട് 2’: പുതിയ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു

 

എ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന ഹൊറര്‍ ചിത്രത്തിൻറെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് എ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് പാർട്ട് 2. ചിത്രത്തിലെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി.ശബ്‍ദമുണ്ടാക്കിയാല്‍ ആക്രമിക്കുന്ന ഭീകരജീവികള്‍ക്ക് എതിരെ പൊരുതുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെയും, അവരുടെ മക്കളുടെയും കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ഒന്നാം ഭാഗം സംവിധാനം ചെയ്ത ജോണ്‍ ക്രസിൻസ്‍കി തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. എമിലി ബ്ലണ്ട്, മില്ലിസെന്റ്, നോവ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!