കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റർ 2 ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ കുതിക്കുന്നു

 

കെ‌ജി‌എഫ്: ചാപ്റ്റർ 2 ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹൗസ്ഫുൾ ആകുകയും ചെയ്തു. ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് പോലും ആരവമുയർത്തുകയും പണമിടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കെജിഎഫ്ന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 100 കോടി കടന്നു. നീണ്ട വാരാന്ത്യം കളക്ഷൻ കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ബോക്‌സ് ഓഫീസ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് മൂന്നാം ദിവസം 42.9 കോടി രൂപ നേടി, മൊത്തം 143 കോടി രൂപയായി. വാരാന്ത്യത്തോടെ ചിത്രം 180 കോടി കടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!