75-ാമത് കാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂറിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദീപിക പദുക്കോൺ ഫ്രഞ്ച് റിവിയേരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു

75-ാമത് കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏക ജൂറി അംഗമായതിന്റെ പേരിൽ അടുത്തിടെ ദീപിക പദുക്കോൺ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ജൂറിയുടെ ഭാഗമാകാൻ തിങ്കളാഴ്ച മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് റിവിയേരയിലേക്ക് പോയി.

ഉത്സവത്തിലുടനീളം ജൂറി അംഗമായി ദീപിക എത്തും. മെയ് 16 മുതൽ 28 വരെ തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട്. 75-ാമത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡി കാനിലെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്, വളരെ മികച്ച ജൂറിയുടെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദീപിക, ഫ്രഞ്ച് നടൻ വിൻസെന്റ് ലിൻഡൺ അധ്യക്ഷനായ എട്ടംഗ ജൂറിയുടെ ഭാഗമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!