കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2022: മികച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും

 

കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2022 മെയ് 17 മുതൽ മെയ് 28 വരെ മാർച്ച് ഡു ഫിലിം (ഫിലിം മാർക്കറ്റ്) സമയത്ത് ഇന്ത്യയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രാജ്യമായി അവതരിപ്പിക്കും. ഈ വർഷം കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ 75-ാം വാർഷികവും 75 വർഷവും കുറിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്‌ത രാജ്യങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉത്സവം ഭാവി പതിപ്പുകളിൽ ഈ പുതിയ പാരമ്പര്യം തുടരും. മേളയിൽ ദീപിക പദുക്കോൺ രാജ്യാന്തര ജൂറി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കും.

1970-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സത്യജിത് റേയുടെ പ്രതിധ്വന്തി എന്ന ചിത്രവും മേള എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് പ്രദർശനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നാഷണൽ ഫിലിം ഹെറിറ്റേജ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ (NFDC) നാഷണൽ ഫിലിം ആർക്കൈവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചിത്രം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ, ട്രീ ഫുൾ ഓഫ് പാരറ്റ്സ്, ഫോളോവർ, റോക്കട്രി: ദി നമ്പി എഫ്ഫക്റ്റ്, ഗോദാവരി എന്നിവയാണ് അതിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!