നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റി ഇടവേള ബാബു

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ‘അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേളബാബു കൂറുമാറിയിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ് വിസ്തരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൂറുമാറിയത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ മൊഴിയെയാണ് രണ്ടാമത് പോലീസിനോട് മാറ്റിപറഞ്ഞത്. സാക്ഷി കൂറുമാറിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന പ്രോസിക്ക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടവേള ബാബു ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്റെ അവസരങ്ങൾ ദിലീപ് തട്ടിക്കളയുന്നതായി നടി തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം പൊലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴി. ഇക്കാര്യം താൻ ദിലീപിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നെന്നും അന്വേഷണസംഘത്തിന് മുൻപ് നൽകിയ മൊഴയിൽ ഇടവേള ബാബു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഇന്ന് നടന്ന വിസ്താരത്തിനിടെ ഇടവേള ബാബു സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!