തമിഴ് മൂവി ‘ബിസ്‌കോത്ത്’ പുതിയ സ്റ്റിൽ

കണ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ബിസ്‌കോത്ത്’. സന്താനം നായകനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു കോമഡി എന്റെർറ്റൈനർ ആണ്. മസാല പിക്സ് ബാനറിൽ കൃഷ്ണൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് രാധൻ സംഗീതം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൻറെ പുതിയ സ്റ്റിൽ എത്തി.

എ 1 ഫെയിമിലെ താര അലിഷ ബെറിയും, സ്വാതി മുപ്പാലയും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!