ജംഗിൾ ക്രൂസ് പുതിയ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു

റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ സാഹസിക മൂവി ആണ് ജംഗിൾ ക്രൂസ്. ഡിസ്‌നിയുടെ അതേപേരിലുള്ള കോമിക്‌സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മൈക്കൽ ഗ്രീൻ, ഗ്ലെൻ ഫിക്കറ, ജോൺ റിക്വ, ജെ. ഡി. പെയ്ൻ, പാട്രിക് മക്കേ തിരക്കഥയിൽ ജൗമി കോലറ്റ്-സെറ ആണ് സംവിധാനം. ചിത്രത്തിൽ ഡ്വെയ്ൻ ജോൺസൺ, എമിലി ബ്ലണ്ട് എന്നിവർ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ചിത്രത്തിലെ പുതിയ പോസ്റ്റർ റിലീസ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!