പാചകവും ഉപദേശവുമായി സുനിൽ ഷെട്ടി

വീട്ടിൽ തുടരാൻ ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സുനിൽ ഷെട്ടി തൻറെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു . ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ത്രോബാക്ക് ഫോട്ടോയിൽ, സുനിയൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പ്ലെയ്ഡ് ഷർട്ട് ധരിച്ച് പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയാണ് പങ്കിട്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!