അച്ഛനെയോർത്തു സുധീർ കരമന

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഇതുപോലെ ലോക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ അച്ഛനെ കൊതി തീരെ കാണാമായിരുന്നുവെന്നോർക്കുകയാണ് കരമന ജനാർദനൻനായരുടെ മകൻ സുധീർ കരമന.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!