അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ചോറും മീൻകറിയുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടം; അനുസിത്താര

മലയാളചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് അഭിനയ മികവുകൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും അനുസിത്താരയ്ക്ക് ആരാധകര്‍ ഏറെകുടുതൽ ആണ് ഉള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളിയുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചുപറ്റിയ നായികയാണ് അനുസിതാര. ഇപ്പോഴിതാ താരം താൻ തടിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ഭക്ഷണം ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ തനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോളും തടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയോ കഥാപാത്രമോ തടി കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായും കുറയ്ക്കുമെന്നും അനു പറയുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അനു സിത്താര സമയം കണ്ടെത്തിരുന്നു. അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ചോറും മീൻകറിയുമാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് അനു സിത്താര വ്യക്തമാക്കിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!