മീന – നൈനിക ഡബിൾ റോൾ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി താരം മീനയുടെയും മകൾ നൈനികയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ. തന്റെ ബാല്യകാല ചിത്രത്തോടൊപ്പം മകൾ നൈനികയുടെ ചിത്രവും ചേർത്ത് മീന തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!