ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ പട്ടിണിയിലോ..???

മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുഭരിച്ചതിനായ നടനാണ് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ. നടനും സംവിധായകനുമായ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ഫോട്ടോ അടുത്തിടെ അജു വര്‍ഗീസ് ഷെയര്‍ ചെയ്‍തിരുന്നു. ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ വളരെ മെലിഞ്ഞയിരുന്നു ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ഫോട്ടോ ഓണ്‍ലൈനില്‍ തരംഗമാകുകയു ചെയ്‍തിരുന്നു. ഫോട്ടോയ്‍ക്ക് കമന്റുമായി ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. മെലിഞ്ഞതിന്റെ കാരണമാണ് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!