കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നിന്നും ഒരു ഷോർട്ട്ഫിലിം ലോക്ക്ഡൗൺ

ലോക്ക്ഡൗണിൽ കണ്ണൂര്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഷോര്‍ട് ഫിലിം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് അതേപേരില്‍ തന്നെയാണ് ഷോര്‍ട് ഫിലിം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂര്‍ ജയിലിനകത്ത് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തന്റെ മകളെ കയറിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവന്റെ കൈവെട്ടിയ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം.

ലോക്ക് ഡൗണിലും എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പരസ്‍പരം കരുതലാവുന്നത് എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ജയില്‍ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കണ്ണൂര്‍ ജയില്‍ ആണ് ഷോര്‍ട് ഫിലിം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗൗതം പ്രദീപ് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!