സിനിമ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ തെലങ്കാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകി

ചലച്ചിത്ര ചിത്രീകരണത്തിന് തെലങ്കാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഇപ്പോൾ മുതൽ, മൂവി യൂണിറ്റുകൾക്കും ടിവി സീരിയൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും പരിമിതമായ അഭിനേതാക്കളും ക്രൂവും ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.

10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയും 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുതിർന്നവരെയും അഭിനയിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ നന്നായി ശുചീകരിക്കുകയും മെഡിക്കൽ ടീം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലെ ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കും. എന്നാൽ തീയറ്റർ ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!