ലൈംഗികബന്ധം എന്നത് കീഴടങ്ങലോ, കീഴ്പ്പെടുത്തലോ അല്ല

കൃത്യമായ ലൈംഗിക വിദ്യഭ്യാസത്തിന്‍റെ അഭാവം ഏറെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഇന്നുള്ളത്. പല കാര്യങ്ങളും വളരെ തെറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പഴത്തെ സമൂഹം മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലം കിടകക്കയില്‍ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പല ആഗ്രഹങ്ങളും, തെറ്റിദ്ധാരണകളുമായി കിടക്കയില്‍ എത്തുമ്ബോള്‍ അപങ്കാളിയില്‍ നിന്ന് അത് ലഭിക്കാതെ വരുമ്ബോള്‍ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇതില്‍ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാക്കവരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഇതിലൊന്നാണ് പോണ്‍ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കണൈന്നപോലെ കിടക്കയില്‍ ചെയ്യാന്‍ പാട്ടും എന്ന ധാരണ. പോണ്‍ ചിത്രങ്ങളും മറ്റും കാണുന്നവിധമുള്ള പ്രകടനം പങ്കാളിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കാരണം ഇവയെല്ലാം അതിശയോക്തി കലര്‍ന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. യഥാര്‍ത്ഥജീവിതത്തില്‍ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അതുപോലൊന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സ്‌ക്രീനില്‍ കാണുന്ന അത്ഭുതം കിടക്കയില്‍ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ബോധം ഉണ്ടാകാണം.

ലൈംഗികബന്ധം എന്നത് കീഴടങ്ങലോ, കീഴ്പ്പെടുത്തലോ അല്ല. പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കലാണ്. ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യം പങ്കാളിയില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് ലൈംഗികത വിരസവും വെറുപ്പു നിറഞ്ഞതുമാക്കും.

പങ്കാളിയുടെ ലൈംഗിക താല്‍പര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കണം. ഇരുവരും തുറന്നു സംസാരിച്ച്‌ നന്നായി മനസിലാക്കണം. ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ തന്റെ പങ്കാളി സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്ബോഴാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും അധികം ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും തുറന്നു സംസാരിക്കുയും വേണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!