7000 രൂപയാണ് ബില്ല് വന്നിരുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് 42,000 രൂപയായി കെഎസ്ഇബിക്കെതിരെ രൂക്ഷആരോപണവുമായി താരം

വൈദ്യുതി ബില്ലിനെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോളിതാ കെഎസ്ഇബിക്കെതിരെ രൂക്ഷആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിരിക്കുകയാണ് നടൻ മണിയൻ പിള്ള രാജു.

7000 രൂപയാണ് ബില്ല് വന്നിരുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് 42,000 രൂപയായി മാറിയെന്നും മണിയൻപിള്ള രാജു പറയുന്നു. തീവെട്ടി കൊള്ളയാണിത്. ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തിൽ കയറി ഞെക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ഇബിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികമായി മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി.

ആറ് മാസമായി മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റീഡിങ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ തവണയാണ് റീഡിങ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അവിടെയുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററായിരുന്നു. 5251 യൂണിറ്റാണ് ഉപഭോഗം. 7.90 രൂപ നിരക്കിലാണ് ചാർജ് ഈടാക്കിയത്. ആറാം മാസം റീഡിങ് എടുത്തു. അത് വെച്ചാണ് വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. താരത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്ത് പേരെ അയച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറാമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്നും ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!