പങ്കാളിയുടെ ഒരു ചുടുചുംബനം രതിമൂര്‍ഛയ്ക്കുപോലും കാരണമാകും

പങ്കാളിയുടെ ഒരു ചുടുചുംബനം രതിമൂര്‍ഛയ്ക്കുപോലും കാരണമാകും. ശരീരത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനുഭൂതി പകരുന്ന ഇടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ചുംബിക്കണമെന്നുമാത്രം. സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ശരീരത്തിലെ 41 ഭാഗങ്ങളില്‍ ചുംബനം പകരുന്ന അനുഭൂതികള്‍ തലച്ചോറിലുണ്ടാക്കുന്ന വ്യതിയാനം നിരീക്ഷിച്ച് ഗവേഷകര്‍ ചില കണ്ടെത്തലുതാക്കൾ നടത്തി. സ്ത്രീയെ ആവേശത്തിലേക്കുണര്‍ത്താന്‍ ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും രഹസ്യ ഇടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. സ്ത്രീശരീരത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ലൈംഗികസുഖം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുന്ന അവയവങ്ങള്‍ ചുണ്ടുകളും വായയുമാണ്.

പിന്‍കഴുത്തുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചുംബനങ്ങളും പെണ്‍ ശരീരത്തെ തരളമാക്കും. മുലകള്‍, മുലക്കണ്ണ് എന്നിവയാണ് സ്ത്രീശരീരത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചൂടന്‍ അവയവങ്ങള്‍ ആണ്. ഇടുപ്പിനും നിതംബത്തിനുമൊക്കെ അതിനുശേഷമാണ് സ്ഥാനം. സ്ത്രീയെ തീരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാത്ത അവയവമായാണ് ഗവേഷകര്‍ കാല്‍പ്പാദത്തെ കാണുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!