യോനിയില്‍ നനവ് ഉണ്ടാകാന്‍ ഫോര്‍പ്ലേ സഹായിക്കും

യോനില്‍ നനവ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം ലിംഗം യോനിയില്‍ കടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലാത്തപക്ഷം യോനിയില്‍ വേദന ഉണ്ടാവുകയും സെക്സ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല രീതിയില്‍ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയാതെ വരും. അതിനാല്‍ ഇത് മനസ്സില്‍ വെച്ചുവേണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍. യോനിയില്‍ നനവ് ഉണ്ടാകാന്‍ ഫോര്‍പ്ലേ സഹായിക്കും.എന്നാല്‍ നനവ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഉടനെ കുത്തി കയറ്റുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്.

ഓറല്‍ സെക്സ് ചെയുമ്ബോള്‍ തന്നെ യോനിയുടെ ഘടന നല്ല പോലെ മനസിലാക്കി വയ്ക്കുക ലിംഗം എങ്ങനെ ആണ് ഏതു വഴി ആണ് യോനില്‍ പ്രേവേശിക്കേണ്ട അന്ന് മനസിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ടു യോനിയില്‍ ആ ഭാഗത്തു ലിംഗം പതിയെ ഉരസുക സാവധാനം അതില്‍ പ്രേവശിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!