സ്ത്രീകളില്‍ ആണ് രതിമൂര്‍ച്ഛക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ

സ്ത്രീകളില്‍ ആണ് രതിമൂര്‍ച്ഛക്ക് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച്‌ ഓര്‍ഗസത്തിന് ദാമ്ബത്യത്തില്‍ വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട്. പല സ്ത്രീകള്‍ക്കും യോനിയിലെ ബന്ധപ്പെടല്‍ വഴി രതിമൂര്‍ച്ഛ സാധ്യമാകില്ല. ഇവര്‍ക്ക് കൃസരിയിലെ ഉത്തേജനം ആവശ്യമായി വരും. നല്ല ഓര്‍ഗാസം ലഭിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആരോഗ്യവും ശരീര ഭംഗിയും ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍. നല്ല ഓര്‍ഗാസം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ വളരെ സമയമെടുത്തു ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ അതുണ്ടാകു.

സ്ത്രീകളുടെ വജൈനയുടെ ആകൃതിയും ഓര്‍ഗസവും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ട്ചിലര്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും ചിലര്‍ക്ക് വളരെ താമസിച്ചാണ് ഓര്‍ഗാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. പുരുഷനുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഓര്‍ഗാസം സ്ത്രീകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!