യോനി വഴി രതിമൂര്‍ച്ഛ സാധ്യമാകാതെ വന്നാല്‍ വദനസുരതമോ, വിരലുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം

ലിംഗം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാവയവം എന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കുക. ചുണ്ടും, കായ്കളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവം ആണ്. ഇവ ഉപയോഗിച്ചും സ്ത്രീകളില്‍ രതിമൂര്‍ച്ഛ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കും.ഓരോ സ്ത്രീകളിലും ഓര്‍ഗാസം പല രീതിയില്‍ ആണ്.

സെക്സില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്ബോള്‍ പുരുഷന്മാര്‍ സമയം എടുത്ത് ലൈംഗിക വേഴ്ചയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടാല്‍ സ്ത്രീകളില്‍ ഓര്‍ഗസമുണ്ടാകും. കാര്യം പെട്ടെന്ന് തീര്‍ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല്‍ ലൈംഗിക ജീവിതം ദുരിതപൂര്ണമായിരിക്കും. യോനി വഴി രതിമൂര്‍ച്ഛ സാധ്യമാകാതെ വന്നാല്‍ വദനസുരതമോ, വിരലുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!