യോനീകവാടം, യോനീനാളത്തിന്റെ ആരംഭമേഖല,ജി സ്‌പോട്ട്‌ ഇവിടങ്ങളില്‍ ഉത്തേജനത്തിന്‌ ഒരു വിരല്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക

വേഴ്‌ചയ്‌ക്ക്‌ പങ്കാളിയെ സജ്ജമാക്കുന്നതില്‍ കൈവിരലുകള്‍ക്ക്‌ പങ്കേറെയാണ്‌. എന്നാല്‍ യോനിയില്‍ വിരലുകള്‍ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ അവള്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടമല്ല. ഒട്ടേറെ സൂക്ഷ്‌മ സംവേദികളായ നാഡികളുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണ്‌ യോനിയുടെ പ്രവേശനകവാടം. യോനീനാളത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്നിഞ്ച്‌ ആഴം ഉണര്‍വുളള കോശങ്ങളാല്‍ സന്പന്നമാണ്‌.

അതിനെ എങ്ങനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാമെന്ന ചിന്ത അമിതമായ വിരലമര്‍ത്തലുകളിലൊന്നും ചെന്നെത്തരുത്‌. അവളില്‍ വികാരത്തീ ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്‌ ലക്ഷ്യം. ബലം പ്രയോഗമൊന്നും അതിന്‌ വേണ്ട. ആനന്ദമേഖലകളെ ഉണര്‍ത്താന്‍ ചെറിയ ചലനങ്ങള്‍ ധാരാളം. മൂന്നിടങ്ങള്‍ പ്രധാനമാണ്‌. യോനീകവാടം, യോനീനാളത്തിന്റെ ആരംഭമേഖല,ജി സ്‌പോട്ട്‌ ഇവിടങ്ങളില്‍ ഉത്തേജനത്തിന്‌ ഒരു വിരല്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു വിരലുകൊണ്ട്‌ ഇത്രയുമാകുമെങ്കില്‍ അഞ്ചു വിരലും ചേര്‍ത്താലെന്താവും ഭഗവാനേ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!