പുരുഷനെ പോലെ സ്ത്രീയും ലൈംഗികതെയിൽ പുതുമ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്

നിങ്ങളെപ്പോലെ അവളും പുതുമ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്‌. കേട്ടതു അറിഞ്ഞതും വായിച്ചിട്ടുളളതുമായ പലകാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന്‍ അവള്‍ക്കും മോഹമുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഏത്‌ പരീക്ഷണത്തിനും പുതുമയ്‌ക്കും മുതിരുമ്പോഴും അത്‌ അവള്‍ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണോ എന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

ഗുദഭോഗം, വദനസുരതം, ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുളള വേഴ്‌ച, വെളിപ്രദേശത്തു വച്ചുളള ബന്ധപ്പെടല്‍, മറ്റൊരാളായി അഭിനയിച്ച്‌ ബന്ധപ്പെടുന്നത്‌ എന്നിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഒരുപാടുണ്ട്‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!