ലൈംഗികബന്ധം എന്നത് കീഴടങ്ങലോ, കീഴ്പ്പെടുത്തലോ അല്ല

ലൈംഗികബന്ധം എന്നത് കീഴടങ്ങലോ, കീഴ്പ്പെടുത്തലോ അല്ല. പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കലാണ്. പങ്കാളിയുടെ ലൈംഗിക താല്‍പര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കണം. ഇരുവരും തുറന്നു സംസാരിച്ച്‌ നന്നായി മനസിലാക്കണം.

ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ തന്റെ പങ്കാളി സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്ബോഴാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും അധികം ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും തുറന്നു സംസാരിക്കുയും വേണം. ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യം പങ്കാളിയില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് ലൈംഗികത വിരസവും വെറുപ്പു നിറഞ്ഞതുമാക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!