സംഭോഗത്തിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം അവള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുക

സെക്‌സ് എപ്പോഴും ആവേശകരമാണ്. എന്നാല്‍, ക്ലൈമാക്‌സിലേക്ക് കയറാന്‍ നിങ്ങള്‍ തിരക്കിലാണെങ്കില്‍ പങ്കാളിക്കു അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പുരുഷന്‍മാരില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സെക്‌സിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ചില സമയം അവള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നിങ്ങള്‍ ഒരു മറക്കാനാവാത്ത രതിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഫോര്‍പ്ലെ നിര്‍ബന്ധമാണ് അവളെ തൊടുന്നതും, ഉമ്മവെക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ കരുതലും ലൈംഗിക സംതൃപ്തി അവള്‍ക്കു ഉറപ്പാക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!