സ്ത്രീയുടെ ആന്തരിക തുടകളെ നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഫോര്‍പ്ലെയില്‍ ഒഴിവാക്കരുത്

സെക്‌സ് എപ്പോഴും ആവേശകരമാണ്. എന്നാല്‍, ക്ലൈമാക്‌സിലേക്ക് കയറാന്‍ നിങ്ങള്‍ തിരക്കിലാണെങ്കില്‍ പങ്കാളിക്കു അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പുരുഷന്‍മാരില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സെക്‌സിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ചില സമയം അവള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നിങ്ങള്‍ ഒരു മറക്കാനാവാത്ത രതിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഫോര്‍പ്ലെ നിര്‍ബന്ധമാണ്

അവളുടെ ആന്തരിക തുടകളെ നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഫോര്‍പ്ലെയില്‍ ഒഴിവാക്കരുത്. ഈ പ്രദേശം ധാരാളം നാഡികളുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വന്‍ സംവേദനക്ഷമതയാണ് അവളുടെ ആന്തരിക തുടകള്‍ക്ക്. അവളുടെ ജനനേന്ദ്രിയാനികളിലേക്ക് നിങ്ങള്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇവിടെ തൊട്ടുതലോടാനും ഉമ്മവെക്കാന്‍ വേണമെങ്കില്‍ ഒന്നു ചെറുതായി കടിക്കാനും മറക്കരുത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!