ഷവര്‍ സെക്‌സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഷവറിനിടയിലുള്ള സെക്‌സ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇതിനു അവസരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍, അവസരം ലഭിച്ചു ഒരു തവണ ചെയ്താല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം മറ്റൊന്നിനുമുണ്ടാകില്ല. കുത്തനെയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദത്തില്‍ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ലിംഗത്തിനു ദോഷം ചെയ്യും. ഷവര്‍ സെക്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി ഷവര്‍ പുരുഷന്റെ പിറകില്‍ നിന്നാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

ഷവറിനടിയില്‍ ഡോഗി പൊസിഷന്‍ വളരെ ലളിതമാണ്. കാലുകള്‍ രണ്ടും അകത്തി അവനെ പിന്നില്‍ നിന്നും പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക. കാലുകള്‍ സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ രീതി ലൈംഗികതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അനുഭവം തരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!